Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Vážení zákazníci a návštevníci našej webovej stránky,

vážime si vašu dôveru a preto je ochrana vašich údajov ako aj rešpektovanie vášho práva na súkromie a informačnú autonómnosť pri získavaní, spracovaní a používaní vašich osobných údajov pre nás veľmi dôležitá. Divadlo Andreja Bagara v Nitre ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke, ktorá by nesúvisela s propagáciou  internetového obchodu DAB v Nitre. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka, aj bez udania dôvodu , kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. 

Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Naša spoločnosť neuchováva žiadne osobné informácie. Osobné údaje budú použité len na prístup na naše webové stránky, ktoré nemajú žiadny osobný vzťah, ako napríklad:

  • meno poskytovateľa internetu
  • stránku, ktorá sa používa na návštevu našej webovej stránky
  • názov požadovaného súboru s údajmi

Tieto údaje sa používajú výhradne na vylepšenie našich služieb a neumožňujú žiadne rušenie vašich osobných údajov.

Vaše údaje vyhodnocujeme, uchovávame a spracovávame v súlade s objednávacím procesom na spracovanie vášho nákupu a následné spracovanie záruky, ako aj na reklamné účely. Môže to zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska, telefónne číslo a všetky ostatné relevantné údaje, ktoré boli poskytnuté pri vytváraní zákazníckeho účtu, alebo pri objednávacom procese.
Osobné údaje budú uchované len s vašim súhlasom, keď nás o tom dobrovoľne informujete v rámci vašej objednávky, pri vytvorení zákazníckeho účtu, alebo pri prihlásení na odber newslettru. Pri vytvorení zákazníckeho účtu sa vaša e-mailová adresa používa výlučne na účely propagácie. Zákaznícky účet a / alebo odber newsletteru je možné kedykoľvek zrušiť.

Vaše údaje sa posielajú tretím osobám len v rozsahu, v akom sú právne prípustné a na účely uzatvárania zmlúv, fakturácie, marketingových cieľov, alebo s vaším výslovným súhlasom. V rámci objednávacieho procesu dostanú naši poskytovatelia služieb (napr. dopravcovia, banky) potrebné údaje na dokončenie objednávacieho procesu. Tieto údaje môžu používať iba naši poskytovatelia služieb a to len na účely plnenia ich úloh.

Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

Ak v súvislosti s spracovaním vašej objednávky odovzdávame údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv, alebo tretím stranám), odovzdáme im údaje, alebo im inak poskytneme prístup k údajom bude sa to robiť len na základe zákonného povolenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám, podľa požiadaviek poskytovateľov platobných služieb podľa článku 6 ods.1 písm. b GDPR nevyhnutný, alebo v prípade že ste s tým súhlasili, alebo na základe právnej povinnosti či na základe našich legitímnych záujmov (napr. používanie agentov, webhostingov atď.)).

Vaše osobné údaje budú poskytnuté len v rámci spracovania vašej objednávky a to len do takej miery, ako je to nevyhnutné pre zmluvné poskytovanie služieb (napr. v prípade logistických spoločností, platby atď.). Toto spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe vášho osobitného súhlasu (článok 6 (1a) GDPR).

Ak poveríme tretie strany, aby spracúvali údaje na základe takzvanej zmluvy o spracovaní zmlúv, koná sa to na základe článku 28 GDPR.